Hiflow UPS 25/60-180 0,25А/55Вт | 0,35А/70Вт | 0,45А/100Вт. Цена от 2110 руб.